Cổng Come 9 chân dạng bắt vít

- Nhanh gọn trong đấu dây, thuận lợi trong lắp đặt hệ thống

- Không cần phải dùng đến mỏ hàng thiếc, giảm thiểu độc hại trong quá trình lắp đặt.

- Giúp bạn tiết kiệm thời gian trong tích hợp hệ thống.