Tên sản phẩm: Hộp giữ nút ấn

Hãng   : TEND

Thông số kỹ thuật: phi 22

Các loại sản phẩm:

1, NT2-B1  : Hộp nút ấn 1 lỗ phi 22

2, NT2-B2  : Hộp nút ấn 2 lỗ phi 22

3, NT2-B3  : Hộp nút ấn 3 lỗ phi 22

4, NT4-B4  : Hộp nút ấn 4 lỗ phi 22

5, NT5-B5  : Hộp nút ấn 5 lỗ phi 22