Thước kẹp Twin-cal hiển thị số

Liên hệ

Thước kẹp Twin-cal hiển thị số

Model: 00530321

Giới hạn đo: 150 mm /6 in
- Độ phân giải: 0,01mm
- Sai số: 0,02 mm
Vật liệu : Thép không rỉ
Có khả năng hiển thị kết quả ra máy tính, qua cáp nối TLC-USB, hoặc TLC- DIGIMATIC hoặc TLC-Twin ( phải mua rời các phụ kiện kết nối này).
Cấp IP: IP67

Thước kẹp Twin-cal hiển thị số

Model: 00530321

Giới hạn đo: 150 mm /6 in
- Độ phân giải: 0,01mm
- Sai số: 0,02 mm
Vật liệu : Thép không rỉ
Có khả năng hiển thị kết quả ra máy tính, qua cáp nối TLC-USB, hoặc TLC- DIGIMATIC hoặc TLC-Twin ( phải mua rời các phụ kiện kết nối này).
Cấp IP: IP67